top of page

Çalışanlarınız İle İlişkiniz Dünya Ve Güneş Gibi Mi?

DUYGUSAL ZEKA (EQ) KOÇUNUN NOT DEFTERİ, NOT 12"Biz iş gücü istemiştik, insanlar geldi" Max Frisch
Cevabınız evet ise 2. sorum geliyor; hangi taraf güneş, hangi taraf dünya?

Sizler cevabı düşünürken ben de iletişim sosyolojisinin önemli bir tespitini paylaşmak isterim. Eğer ilişkinizi dünya ve güneş olarak anlamlandırabiliyorsanız, bu ilişki “fiziksel” bir ilişkidir. Bu tür ilişkilerde her iki taraf da kendilerine biçilmiş görevleri yerine getirirler, fayda da sağlarlar ancak birbirlerinin varlıklarından haberdar değildirler. Ancak ilişki içerisinde “birbirinin varlığından haberdar olma” var ise, bu ilişki “sosyal ilişki” olarak adlandırılmaktadır.

Sosyal ilişki, daima benzerlik ve/veya ait olma kavramlarını içerecek diye bir kaide yoktur. Sosyal ilişki içinde olduğumuz kişi, grup, kurum veya toplum ile aramızda zıtlıklar da olabilir. Benzerlik ve farklılık olmazsa olmazımızdır. Sosyal ilişki söz konusu olduğunda asıl olan farklılıklarımıza rağmen değil farklılıklarımızla birlikte “ait olma duygusu”dur. Kurum kültür ve ikliminin en önemli belirleyicisi de budur. Bu anlamda ancak ve ancak sosyal ilişkiyi seçen kurumların “duygusal zeki kurum” olma ihtimalinden bahsedilebilir.

Kurumlar misyon ve vizyon temsilcisi olarak soyut yapılardır. Kurumları oluşturan gruplar bir başka deyişle departmanlar ise bireylerden oluşan somut birlikteliklerdir ve kurumun işlevlerini yerine getirirler. Ortak bir amaç ve gereksinim doğrultusunda kişisel değerleri ile bir araya gelen insanlar birbirlerinin duygularını, değerlerini, düşüncelerini ve davranışlarını hesaba katarak hareket ettiklerinde, kurum içinde ahenkten bahsedilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, insanların “işlerine yüreklerini koyma hâlinin” tamamıyla seçme özgürlüğü ile bağıntılı olmasıdır. Kendisini kurum içerisinde güneş ya da dünya gibi hisseden bir çalışanın bu konuda istekli olup olmayacağının cevabı ise, kurumsal niyet ve tutumda saklıdır.

5 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page