top of page

"Çatışmayı Yönetebilmek" Davranışsal Yetkinliği

Çatışma günlük yaşamda ya da iş yaşamında her an ortaya çıkabilecek bir durumdur. Bu nedenle "çatışmayı yönetebilmek" önemli bir yetkinliktir. Kişi için her hangi bir konuda kendini tanımak ve o konuyu geliştirebilmek için öz değerlendirme çok önemli. Öz değerlendirme yapıldığında en yallın hali ile hangi güçlü yönlerimi kullanabilirim ve hangi yönlerimi geliştirebilirim sorularının cevabını bulmak mümkün olacaktır.


Bu konuda kullanılabilecek araçlardan en önemlisi “Harrison Assessments Yetenek Yönetimi Sistemi” (HAYYS)dir. HAYYS, kişinin 175 davranış ile ilgili tercihlerini, eğilimlerini dikkate almaktadır. Kişinin bu eğilimleri online ortamda değerlendirilmekte ve sonrasında çeşitli davranışsal yetkinlikler ve iş kriterlerine uygun olarak rapora dönüştürülmektedir. Davranışsal yetkinlikler ile ilgili değerlendirme üç ana başlıkta yapılmaktadır. Bunlar; temel özellikler, istenen, özellikler ve kaçınılması gereken özellikler olarak


Bu çalışmada Daniel Goleman’ın dörtlü yaklaşımı dikkate alınmaktadır. Bunlar; kendini tanıma (öz bilinç), iç motivasyon ve iç yönetim (öz yönetim), sosyal farkındalık ve hizmet odaklılık (sosyal bilinç), ilişkilerde liderlik (ilişki yönetimi) olarak belirlenmiştir. Sonraki paylaşımlarımda bu konularının her birini ayrı ayrı ele alıp insan faktörleri ve ekip kaynak yönetimine katkılarını detaylı olarak inceleyeceğim. Ayrıca havacılık sektöründen farklı gruplar ile yaptığımız “duygusal zekâ” analiz çalışmalarının sonuçlarını da paylaşacağım.

Temel Özellikler

 • Çatışma karşısında rahatlık

 • Diplomatik lisan

 • Yardımsever

 • Sıcakkanlılık/Empati

 • Kendini önde tutan

İstenen Özellikler

 • İşbirliği yapan

 • Kendini kabul etme

 • Kendini geliştirme

Kaçınılması Gereken Özellikler

 • Savunmacı

 • Otoriter

 • Sözünü sakınmayan

 • Dogmatik

 • Baskın

 • Sert/Kırıcı

 • Kendini eleştiren

 • Diplomatik lisan isteği


8 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page