top of page

Harrison Assessments Yetenek Yönetim Sistemi (HAYYS) Grup Raporları

Harrison Assessments Yetenek Yönetim Sistemi tarafından üretilen bireysel raporların yanı sıra grupların değerlendirilmesinin yapılabilmesi için raporlar üretilmektedir. Bu amaçla; grup raporları ve

HAYYS Organizasyonel Analizi Raporları kullanılabilir. Grup raporları şunlardır.


Grup Tarama Raporu

Grup Tarama Raporu, araştırma amacıyla geliştirilmiş bir rapordur. Seçilmiş bir grup ve seçilmiş iş veya davranışsal yetkinlik için her bir bireyin her bir iş gerekliliğine ilişkin puanını gösterir. Uygunluk faktörlerini ve isteğe bağlı olarak işe ilişkin mesleki uygunluk faktörlerini içerir.

Bu rapor, bir grup çalışanın özelliklerinin performansları ile ilişkisini analiz etme imkânı sunar. Performans puanlarının girilmesini gerektirir ve her bir özelliğin performansla ilişkisini gösterir.

 • Seçilmiş grubun her üyesi için seçilmiş iş gerekliliklerine ilişkin başarı davranışlarını ve engelleri ortaya koyar.

 • Ampirik verilere dayalı iş gereklilikleri veya davranışsal yetkinlik gereklilikleri oluşturulmasına imkân verir

 • PDF formatında veya Excel formatında oluşturulabilir.

Bu rapor, "Özellikler ve Tanımlar Raporu" alınan kişilerin oluşturduğu grup için alınabilir.

Takım ve Kültürel Paradoks Raporları

Bu grafik rapor uzman takım fasilitatörleri için tasarlanmıştır. Fasilitatörün etkin bir takım kurma aşaması oluşturması için gerekli temel bilgileri edinmesini sağlar.

Takım üyelerinin, 12 Harrison paradoksunun her biri için çizilmiş olan değerlendirme sonuçlarını gösterir. Her bir bireyin puanı bir harf ile ifade edilerek, istendiği takdirde bireylerin kimliklerinin gizli kalabilmesi sağlanmıştır. Yönetici ile ilişkilere ışık tutmak için yöneticinin puanları farklı bir renk ile vurgulanabilir. Renk vurgusu alt gruplar arasındaki ilişkiler hakkında fikir sahibi olmak için de kullanılabilir.

 • Bireylerin ve takımın güçlü yanları ve bunların takıma nasıl bir fayda sağlayacağı konusunda derin bir kavrayış imkânı sunar.

 • Bireyleri ve takımı yoldan çıkarabilecek engeller ve bunların nasıl üstesinden gelinebileceği konusunda derin bir kavrayış imkânı sunar.

 • Olası çatışmaların önlenmesini veya çözümlenmesini sağlayacak temel bilgileri sunar

 • Eleştirel yaklaşımı karşılıklı takdire dönüştürür

 • Etkin iletişime ve iş birliğine dayalı karar vermeye olanak sağlar

 • Kişilik farklılıklara ilişkin takdir ve karşılıklı anlayış geliştirilmesine olanak sağlar

 • Beyin fırtınasını ve yenilikçiliği teşvik eder.

Takım Paradoksu ve Kültürel Dağılım Grafikleri ayrı ayrı alınabilmektedir. Her kişi bir paradoks raporu oluşturulmuş olmalıdır.


Özellikler Grup Raporu

Bu rapor, her bir Harrison özelliğine ilişkin puanlarını analiz etmeye olanak verir ve kurum kültürü ve takım davranışlarına ışık tutar. Gruptaki tüm bireylerin ismini ve tüm özellikler için puanlarını listeler. Ayrıca her bir özellik için grubun ortalama puanını da içerir.

Performans puanları girildiğinde, her bir özelliğin performansla karşılıklı ilişkisini göstererek özelliklerin performansla ilişkisini analiz etme olanağı sunar. Bir iş veya davranışsal yetkinlik seçilmişse, bu iş veya davranışsal yetkinliğe ilişkin puanları da gösterir.

 • Takım davranışlarına ışık tutar

 • Kurum kültürüne ışık tutar

 • Ampirik verilere dayalı iş gereklilikleri oluşturulmasına imkan verir

 • Ampirik verilere dayalı davranışsal yetkinlikler oluşturulmasına imkan verir

 • Harrison Otomatik Performans Analiz Teknolojisi bu rapordaki verileri otomatik olarak analiz edebilir.

 • Personel performans derecelendirmesine dayalı detaylı bir İş Başarı Formülü veya Davranışsal Yetkinlik Formülü’nü otomatik olarak oluşturur. Ayrıca sonuçlara ilişkin tam bir rapor da içermektedir.

Bu rapor, özellikler ve tanımlar raporu alınan kişilerin oluşturduğu grup için alınabilir.


Takım Ana Grafiği

Bu rapor yalnızca ileri seviye kullanıcılar için önerilmektedir ve takım davranışları hakkında bilgi sağlar. Bir grubun Temel Grafikteki müşterek ortalama puanlarını gösterir. Takımın davranışlarını anlamaya yardımcı olan grafik bir sunuma sahiptir. En önemli 36 özelliği grafiklerle sunarak paradoks davranışlar ve özellik kombinasyonlarına ışık tutar.

 • Seçilen takım veya alt grubun davranışsal eğilimlerine genel bir bakış sunar.

 • Takımın hedeflerinin gerçekleştirilmesi üzerinde etkisi olan denge ve dengesizlik durumlarına ilişkin bir kavrayış sunar.

Her kişi bir ana grafik raporu oluşturulmuş olmalıdır.


Takım Bağlılığı ve Kariyer Memnuniyeti Raporu

Bu rapor, bir grup veya kurumun bağlılık veya kalıcılık faktörlerini analiz etmek için tasarlanmış bir rapordur. Personel beklentileri ve bunlara ilişkin davranışlar konusunda derinlemesine bir kavrayış sunar.

Ekibin sekiz alandaki beklentileri ve bunlara ilişkin davranışları analiz eden grafikler ve açıklamalar sunar:

 • Gelişim Fırsatları,

 • Takdir,

 • Ücret,

 • İletişim,

 • Otorite,

 • Kişisel,

 • Sosyal ve iş-yaşam dengesi.

Grubun ortalama puanlarının yanı sıra her bir faktöre ilişkin dağılım grafiklerini de göstermektedir.

 • Bağlılık ve kalıcılığı artırmaya yönelik politikaları ve prosedürleri etkileyebilecek temel bilgiler sunar

 • Yöneticilere, bağlılık konusunda karşılıklı sorumluluğu teşvik etmek için gerekli bilgileri sağlar

 • İşverenin personel ihtiyaçlarına önem verdiğini gösteren politika ve prosedürleri etkileyecek çalışanları motive eder.

Her kişi bir bağlılık ve kariyer memnuniyeti raporu oluşturulmuş olmalıdır.


Bilgi almak için; info@anahtaregitim.com


Kaynaklar:

 • Harrison Assessments Sistem Sayfası.

 • Harrison Assessments Level II Accreditation Course Notes.

62 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page