top of page

Harrison Assessments Yetenek Yönetimi Sistemi (HAYSS) Davranışsal Yetkinlik Raporları

Harrison Assessments Yetenek Yönetimi Sistemi (HAYSS) Davranışsal Yetkinlikler konusunda geniş bir yelpazeye sahiptir. Genel davranışsal yetkinliklerin yanı sıra özelleştirilmiş davranışsal yetkinlik raporları da mevcuttur.

Davranışsal yetkinliklerinin uygun şekilde düzenlenmesi ile yeni Davranışsal Yetkinlik Paketleri oluşturulabilir.

HAYSS Özel Davranışsal Yetkinlikler

Aşağıda yetkinlik kitaplıklarına genel bir bakış sunulmaktadır. Ayrıca her biri için detaylı rapor almak mümkündür.

 • Liderlik Yetkinlikleri: Harrison Liderlik Yetkinlikleri, liderlerin genel kabul görmüş liderlik ilkelerine ilişkin kişisel farkındalıklarını daha yüksek bir seviyeye taşımalarına olanak verir. Bu on liderlik yetkinliğinin her biri, çok çeşitli başarı davranışlarının yanı sıra engellerini de saptayarak liderlerin kurum üzerindeki etkilerini daha iyi anlamalarını sağlar.

 • İşbirliği ve Ekip Yetkinlikleri: Aşağıdaki İşbirliği Yetkinlikleri, bireyler ve kurumların işbirliği eğilimlerine ilişkin kişisel farkındalık aracılığıyla karlılık ve memnuniyetlerini daha üst seviyelere taşımalarına olanak verir.

 • Duygusal Zeka Yetkinlikleri: Duygusal zeka, çeşitli yazarlar tarafından popüler hale getirilmiş bir kavramdır. Aşağıdaki Harrison Yetkinlikleri, Duygusal Zeka kavramlarına dayanmaktadır. Bireyler ve kurumların duygusal zeka aracılığıyla başarılarını daha üst seviyelere taşımasına olanak verirler.

Liderlik Yetkinlikleri Raporu

Harrison Liderlik Yetkinlikleri, liderlerin genel kabul görmüş liderlik ilkelerine ilişkin kişisel farkındalıklarını daha yüksek bir seviyeye taşımalarına olanak verir. Bu on liderlik yetkinliğinin her biri, çok çeşitli başarı davranışlarının yanı sıra engellerini de saptayarak liderlerin kurum üzerindeki etkilerini daha iyi anlamalarını sağlar. Rapor Gelişen Lider ve Kıdemli Lider için ayrı ayrı alınabilmektedir. Bireysel Yetkinlik Raporları bireyin yetkinlik seviyesine etki eden tutum ve davranışlarına ilişkin kapsamlı bir anlayış sunmaktadır.

 • Değişime Açık Dirayetli : Güçlükler, engeller veya aksaklıklar karşısında etkili bir şekilde sebat eder, krizi yönetir ve değişime hızlı bir biçimde uyum sağlar.

 • Etki ve Tesir Etme : Diğer kişileri hedeflerine ulaşmaları için ikna eder, onların işbirliğini talep eder, ilgi alanlarına hitap eder, güven oluşturur ve karşılıklı yarar sağlayacak ve sürdürülebilir anlaşmalara yönelik müzakerelerde bulunur.

 • Harekete Geçirme : Diğer kişileri hedeflerine ulaşmaları için motive eder, ortak bir vizyon ortaya koyar, ekip üyelerinin aktif olmasını sağlar, açık bir şekilde ilişki kurar ve diğer kişilerin başarılı olmasına destek olur.

 • Liderlik Etme : Kurumun misyonunu gerçekleştirmek için sorumluluk alır, net bir şekilde yön gösterir, ekip çalışması ve işbirliğini teşvik eder ve karar verme yetkisini kabul eder.

 • Sonuç Odaklı : İstikrarlı bir şekilde hedeflerine ulaşır, zorlayıcı görevleri kabul eder, fırsatları yakalar, enerjisi ve coşkusu yüksektir.

 • Sorun Çözme : Sorunları saptarken algısı yüksek ve mantıklıdır, sorunların kaynağını veya sebebini bulur ve çözüm adımlarında karşılaşılabilecek potansiyel zorlukları enine boyuna düşünür.

 • Stratejik Düşünme : Fırsatları değerlendirecek etkin stratejiler ve uzun vadeli planlar oluşturur, ortaya çıkabilecek sorun ve riskleri önceden tahmin eder, daha önceki tecrübelerinden yararlanır, sektörel bilgileri araştırır ve doğru bireylerle işbirliği yapar.

 • Yenilikçi : Arzu edilen amaç veya sonuca odaklanırken aynı zamanda süreçleri, verimliliği ve/veya etkinliği geliştirmek için farklı yollar dener.

 • Öğrenme Becerisi : Tecrübeler, başarılar ve hatalardan ders çıkarır ve bu bilgileri yeni durumlar veya sorumluluklara uygular.

 • İletişim Kuran : Net bir şekilde anlaşılmayı teşvik eder, açık ve net fikirler sunar, kaygılara ilişkin fikrini söyler, etkin bir şekilde dinler, zamanında ve faydalı bilgi sunar ve aktarılanların anlaşıldığını teyit etmek için sorumluluk alır.

İşbirliği ve Ekip Yetkinlikleri Raporu

Aşağıdaki İşbirliği Yetkinlikleri, bireyler ve kurumların işbirliği eğilimlerine ilişkin kişisel farkındalık aracılığıyla karlılık ve memnuniyetlerini daha üst seviyelere taşımalarına olanak verir. Radikal İşbirliğine Genel Bakış : Bireyin beş Radikal İşbirliği Yetkinliğinin her birine ilişkin puanını gösterir. Bireysel Yetkinlik Raporları bireyin yetkinlik seviyesine etki eden tutum ve davranışlarına ilişkin kapsamlı bir anlayış sunmaktadır.

 • Ortak Niyet : Diğer bakış açılarına ilgi göstererek karşılıklı fayda sağlama ve uzun süreli ilişkiler kurma, geribildirimi olumlu bir şekilde karşılayıp diğer kişileri utandırmadan veya suçlamadan savunmacı olmayan bir şekilde karşılık verme hedefi.

 • Dürüstlük ve Samimiyet : Kendinin farkında olarak ve dürüstçe konuşarak açık bir iletişim sağlama ve diğer kişilerin de böyle davranmasını teşvik etme eğilimi. Bu ayrıca iyi bir dinleyici olmayı ve bireylerin zor konuları ifade edecek kadar güvende hissedeceği bir ortam yaratma çabasını da içerir.

 • Kendini Sorumlu Tutabilme : Seçimlerini ve seçimlerinin sonuçlarını anlama konusunda sorumluluk alma ve ardından bilinçli tercihler yapma eğilimi. Bu, diğer kişileri suçlamak yerine kişinin kendi eylem veya eylemsizliğinin sonuçlarından sorumlu olmasını içermektedir.

 • Kendini Tanıma ve Diğer Kişileri Tanıma : Kendini değerlendirme becerisi, kendini derinlemesine tanımaya kararlı olma ve diğer kişilerin kültür ve koşulları ile kaygılarını, gayelerini ve motivasyonlarını anlama isteği.

 • Müzakere ve Sorun Çözme : İşbirliğine dayalı bir ortamı ve olumlu ilişkileri teşvik eden bir tutum içinde çatışmaları ustalıkla çözme eğilimi. Tüm tarafların menfaatlerini olabildiğince gözeten çözümler bulmayı içerir.

Duygusal Zekâ Yetkinlikleri Raporu

Duygusal zeka, çeşitli yazarlar tarafından popüler hale getirilmiş bir kavramdır. Aşağıdaki Harrison Yetkinlikleri, Duygusal Zeka kavramlarına dayanmaktadır. Bireyler ve kurumların duygusal zeka aracılığıyla başarılarını daha üst seviyelere taşımasına olanak verirler.

Duygusal Zeka Tam Paket aşağıdaki Duygusal Zeka Yetkinlik raporlarının tümünü içerir

Bireysel Yetkinlik Raporları bireyin yetkinlik seviyesine etki eden tutum ve davranışlarına ilişkin kapsamlı bir anlayış sunmaktadır. Paket maksimum ünite kullanımı için geçerlidir.

 • Kendini Tanıma : Hatalarını kabul eder ve diğer kişilerden gelecek geribildirimlere açıktır; kendini kabul eder ve aynı zamanda kendini geliştirmek için yapabilecekleri üzerine düşünür; stres ve baskıyı yönetebilir.

 • İç Motivasyon ve İç Yönetim : Mükemmelliği yakalamak için çabalar; fırsatları değerlendirmek için harekete geçer; zorlu hedeflerin peşinden gitmek için olumlu bir düşünce yapısına sahiptir; hedeflenen sonuçlara odaklanırken değişimlere uyum sağlar.

 • Sosyal Farkındalık ve Hizmet Odaklılık : Diğer kişilerle ilişkileri empati ve şefkate dayalıdır; kendini önde tutma ve yardımseverliği dengeleyerek iki tarafın da kazançlı çıktığı sonuçlar elde etmeyi başarır; herkesin faydasına yönelik katkıda bulunmaktan keyif alır; müşteri ihtiyaçlarını öngörür; kurumun başarısına hizmet edecek şekilde hareket eder.

 • İlişkilerde Liderlik : Kişilerin işbirliği becerilerinin ve takım çalışmasının geliştirilmesi için diğer kişileri etkiler, ilham verir ve rehberlik eder; üretkenliği, güveni ve grup sinerjisini artırmak için kişilerarası çatışmaları yönetir.

Genel Davranışsal Yetkinlik Analizi

Aşağıdaki Bireysel yetkinlik Raporları, bireyin yetkinlik seviyesine etki eden tutum ve davranışlarına ilişkin detaylı bir analiz sunmaktadır.

 • Koçluk : Diğer kişilerin gelişimine etkin bir şekilde katkı sağlama eğilimi (birebir etkileşimler)

 • Kurallara İhtiyaç Duymayan : Kurallara fazla ihtiyaç duymadan etkin bir şekilde çalışma eğilimi (yeterli mesleki bilgi olduğu varsayılarak)

 • Etkili Uygulatma : Diğer kişiler kuralları ihlal ettiğinde veya düşük performans gösterdiğinde ustalıkla düzeltme eğilimi

 • Özerkliği Yönetebilen : Yakın denetimden uzak ve önemli ölçüde bağımsız olmak durumunda gerekli motivasyon ve özgüvene sahip olma eğilimi (gerekli mesleki bilgi sahibi olunduğunu göstermeyebilir)

 • Çatışmayı Yönetebilen : Uyuşmazlık veya çatışmalarla ustalıkla yüzleşme eğilimi ve bunlarla başa çıkmak için gerekli olan kişilerarası etkileşim becerileri

 • Yenilikçi : İşleri yapmak için yeni ve daha etkin yollar yaratma eğilimi

 • Kişilerarası Etkileşim Becerileri : Diğer kişilerle başarılı etkileşim için gerekli olan özelliklere sahip olma eğilimi

 • Muhakeme (stratejik) : Uygun bilgileri idrak etme ve etkin bir strateji geliştirmeye ilişkin özelliklere sahip olma eğilimi

 • Müzakereci : Kazançlı bir anlaşma sağlamak için pazarlık yapma eğilimi

 • Organizasyonel Uyum : Diğer kişilerle işbirliği içinde çalışma eğilimi (yeterli mesleki bilgi ve takım uyumu olduğu varsayılarak)

 • İnsan Odaklı : Diğer kişilerle olumlu etkileşim içinde olma eğilimi

 • Yönlendiren : Diğer kişilere net bir şekilde yön gösterme ve rehberlik etme eğilimi

 • Düzeltilmeye Açık : Performansı artırmaya yönelik rehberliği kabul etme eğilimi

 • Kendi İşinde Çalışan : Kendi işinde çalışırken etkin olma eğilimi (işe ilişkin yeterli bilgi sahibi olunduğunu göstermeyebilir)

 • Kaçamak Davranışlara Tolerans : Açık sözlü olmayan veya dolaylı iletişim kuran kişilerle muhatap olma konusunda rahatlık ve sakinlik düzeyi.

Uzaktan Çalışma Yetkinlikleri

Aşağıdaki Bireysel Yetkinlik Raporları, bireyin bu yetkinliğe ilişkin tutum ve davranışları hakkında bilgi sunmaktadır.

 • Uzaktan Çalışmada Verimlilik : Uzaktan çalışırken odaklanma ve üretkenliğini sürdürür. Potansiyel dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen inisiyatif alarak ve sebat ederek etkili bir şekilde çalışır. Düzen ve hedef odaklılığı sürdürür. Olumlu bir tutuma sahiptir ve kendini geliştirmeye çalışır.

 • Uzaktan Çalışmada İletişim: Verimliliği artırmak için iletişim kurma ve iş birliği yapmak konusunda inisiyatif alır. Olumlu bir tutuma sahiptir ve açık bir zihinle dinler. Söylenenleri veya yapılanları kişisel algılamaz ve geri bildirime açıktır. Açık sözlü ve aynı zamanda saygılı bir şekilde iletişim kurarak, aktarmak istediklerinin karşı tarafça anlaşıldığından emin olmaya çalışır. Diğerlerine karşı duyarlı olmakla birlikte açık ve mantıklı bir şekilde iletişim kurar.

Satış Yetkinlikleri:

Satış Yetkinliği gereklilikleri farklı satış türleri için değişiklik gösterme eğilimindedir. İşinize en uygun yetkinlik setini seçin. Örneğin, işletmelere yüksek maliyetli bir ürün veya hizmet satıyorsanız, bu seti seçin. Her set, söz konusu satış türünün gerekliliklerine göre on iki yetkinliği ağırlıklandırır ve bunları önem sırasına göre sıralar. Bu, iş türünüz için özel bir değerlendirme yapılmasını sağlar. Bireysel yetkinlik raporları, her bir yetkinlikle ilgili bir dizi davranışı değerlendirir. Bu, satış elemanlarının her bir yetkinliği nasıl geliştireceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Yönetim sekmesindeki Davranışsal Yetkinlik Özelleştirici seçeneğini kullanarak özel bir set oluşturabilirsiniz.

Satış elemanı türü seçenekleri; İşletmeler için Yüksek Maliyet, İşletmeler için Düşük Maliyet, Tüketiciye Yüksek Maliyet, Tüketici için Düşük Maliyet.

Bireysel Yetkinlik Raporları bireyin yetkinlik seviyesine etki eden tutum ve davranışlarına ilişkin kapsamlı bir anlayış sunmaktadır. Yetkinlikler:

 • Satış Fırsatları arar: Yeni satış fırsatları arar ve çabaların en iyi nerede önceliklendirileceğini belirlemek için potansiyel müşterileri nitelendirir.

 • Müşteri ağlarını oluşturur: Yeni müşteri adaylarının belirlenmesini veya yeni müşterilerin kazanılmasını destekleyen güçlü bir profesyonel ağ oluşturur ve sürdürür.

 • Büyüme Zihniyeti: Geri bildirimleri alır ve benimser, objektif bir şekilde dinler ve sürekli olarak kendini geliştirmeye çalışır.

 • Cesaret Sergiler: Zorlu hedeflere ulaşmak için inisiyatif alır ve reddedilmeyle başa çıkma konusunda dirençlidir. Olumlu bir tutuma sahiptir ve satış hedeflerine ulaşma konusunda heveslidir.

 • Etkili Sunumlar: Müşterilerin dikkatini çeken ve ürün veya hizmetin faydalarını etkili bir şekilde ileten ikna edici sunumlar yapar.

 • Etkili müzakere ve kapanış: Müşterilerle fiyat ve özellikler konusunda etkili bir şekilde pazarlık yapar. Satışları kapatmak için kazan-kazan çözümleri bulur.

 • Satış sonrasını takip eder: Memnuniyetlerini sağlamak, sadakat oluşturmak ve ortaya çıkan müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermek için bir satıştan sonra müşterileri güvenilir bir şekilde takip eder.

 • Zamanı Yönetir: Sistematik bir plana sahip olarak, düzenli kalarak, görevlere öncelik vererek ve verimlilik için teknolojiyi kullanarak satış hedeflerine ulaşır.

 • Ürünü, Sektörü ve Rekabeti Bilir: Ürün, sektör ve rekabet bilgisini güncel tutarak özelliklerin, faydaların ve değer tekliflerinin rakiplerin teklifleriyle nasıl karşılaştırıldığının etkili bir şekilde açıklanmasını sağlar.

 • İhtiyaçları Keşfeder ve Sunumu Uyarlar: Müşterilerin ihtiyaçlarını, sorunlu noktalarını ve ilgi alanlarını araştırır. Önemli bilgileri toplamak için ilgili sorular sorar. Satış sunumlarını uyarlamak için bilgileri analiz eder.

 • İlişkiler Kurar: Empati, güvenilirlik ve müşterilerinin veya potansiyel müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yukarıda ve öteye gitme istekliliği gösterir. İletişim tarzını özel ihtiyaçlara uyarlayarak ve karşılıklı ihtiyaçların karşılanmasını sağlayarak ilişkiler kurar.

 • İtirazları Ele Alır: İtirazları empati, açık sözlülük ve satın alma kararını kolaylaştıran yaratıcı çözümlerle etkili bir şekilde ele alır.

68 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page