top of page

Neden Duygusal Zekâ?

Duygusal Zekâ; olayları, insanları ve kendimizi düşüncelerimiz vasıtasıyla nasıl yorumladığımız ile ilgili bir öğretiler bütünüdür.

Duygusal Zekâ konusundaki en güzel haber ise, düzenli ve sistemli bir çalışma ile öğrenilip, geliştirilebilmesidir. Duygularımız; düşüncelerimiz ve yorumlarımızdan doğar, yine düşüncelerimiz ve yorumlarımız ile beslenir. Bizler, duygunun saf hâlini değil, yorumlarımızla şekillenmiş hâlini kullanırız.

Mevlana’nın deyişiyle; gül düşünür gülistan, diken düşünür dikenlik oluruz.

Her bir duygu içerisinde bilgi barındırır. Bu bilgiyi nasıl kullandığımız ise bizim duygusal zekâ kapasitemizi belirler. Duygular tavır ve kararlarımızın enerji kaynağıdır. Bu enerjiyi nasıl kullanacağımız konusunda seçme özgürlüğüne sahibiz.

Duygusal olarak zeki insanlar da her sağlıklı insan gibi öfke, kızgınlık ve derin üzüntü duygularını yaşamaktadır. Onların farkı, bu duyguların farkında olmak ve bu duyguların kendi bilişsel çarpıtmaları ile büyüyüp bir kaosa dönmesini önleyebilmektir. Düşüncelerinin dizginlerini eline alabilen ve yorumlarını özgürleştirebilen insanlar için duygu, esenliğe götüren rehber olur. Bu bağlamda mutluluk, duygusal zekânın pozitif yan etkisidir.

Günümüzde iki kavram çokça birbiriyle karıştırılmaktadır; iyi insan olmak ile duygusal olarak zeki olmak farklı şeylerdir. Bu noktada Rita Levi Montalcini’nin çok sevdiğimiz bir sözünü paylaşmak isteriz;

"Aklını kullanan insanlara nadiren rastlanır, iyi kalpli insanlar az sayıdadır ve her ikisinin birden bulunduğu insanlar ise eşsizdir."

Kendini tanıma ve yönetme ile diğerlerini tanıma ve ilişkileri yönetme ana başlıklarına odaklanan Duygusal Zekâ, iş hayatı için çok önemli olan; motivasyon-öz motivasyon, ortak vizyon oluşturma ve bu konuda esin kaynağı olabilme, etkili iletişim, ahenk yaratan liderlik konularında çok önemli katkılar sağlar. Bu çerçevede her seviyede bu konuda yapılacak çalışmaların kazandıracakları şöyle sıralanabilir:

  • Kendini tanıyan kişi, kendini açık ve net şekilde ifade eder. Bu açık iletişimin hâkim olmasına ve bazı aksaklıkların ortaya çıkmadan engellenmesine katkı sağlar.

  • Günümüz iş dünyasında baskı ve stres altında çalışmayı gerektiren durumlar öne çıkıyor. Bu tür durumlar karşısında olayların ve insanların iyi tarafını görebilme becerisini geliştirenler ve umutlu olanlar önemli avantaj sağlar.

  • Açık, çözüm odaklı ve etkin iletişim, iş arkadaşları ve yöneticiler ile uyumlu çalışma ve saygınlık kazanılmasına katkı sağlar.

  • Duygusal Zekâ yetkinliklerine sahip kişilerin liderlik özellikleri ortaya çıkar ve diğerlerini etkileme konusunda başarılıdırlar.

  • Duygusal olarak zeki insanlar, motive etme ve öz motivasyonunu yüksek tutma konusunda başarılıdırlar. Bu; mutlu, huzurlu bir iş ortamına katkı sağlar.

  • Liderleri diğerlerinden ayıran en önemli husus, duygusal zekâ seviyeleri ve duygusal zekâ bileşenlerini etkin olarak kullanabilmeleridir.

45 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page