top of page

Anahtar Eğitim

Misyonumuz, verdiğimiz eğitimlerle maksimum fayda ve fark yaratmaktır. Kurumları ve bireyleri hedeflerine ulaştıracak eğitim programlarını/ metotlarını oluşturmak ve bu programlara katılan kurum ve bireylerin performanslarını arttırmak ilk hedefimizdir. ANAHTAR Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı, fark yaratmak, farkı yaşatmak ve "sürdürülebilir başarı"ya ulaştırmak için hizmet vermektedir.

Vizyonumuz, evrensel eğitim ilkeleri ve bilimsel çalışmalar eşliğinde sürekli gelişerek, ülkemizdeki kurum, kuruluş ve bireylerin, hedefledikleri başarıya ulaşabilmek için başvurdukları lider, uzman, öncü ve yol gösterici çözüm ortağı olmaktır.

Farkımız: Fonksiyonel yetkinliklerin gelişimine odaklanan kişisel gelişim tabanlı eğitimlerimizi, Daniel Goleman'ın Duygusal ve Sosyal Zeka Teorisi ile Albert Ellis'in Düşünsel Duygulanımcı Davranış Teknikleri üzerine inşa ediyoruz. Öğrenmede Kültürel Zeka'nın ve genetik mirasın önemini çok iyi bildiğimizden, Mevlana ve Yunus Emre gibi Anadolu düşünürlerinden de feyz alıyoruz. Katılımcılarda öğrenme isteği yaratan teknikleri, çağdaş ve çağımıza uyarlanmış bilimsel öğretiler ile destekliyoruz.

"Yetişkinler yaşayarak öğrenirler" görüşünü benimsiyoruz. Bu sebeple, eğitim faaliyetlerimizi kurgularken, yaratıcı drama metotlarından faydalanıyoruz. 

Uzman eğitim kadromuz ile firma ihtiyaçlarına yönelik eğitimlerin hazırlanması ve sunulması konusunda hizmet verirken, eğitim programlarını firma ihtiyaçlarına özel olarak tasarlayıp, iç eğitmenleri eğitiyor ve mevcut kaynakların etkin kullanılması konusunda  destek verebiliyoruz.

ANAHTAR Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı olarak, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim sonuçlarının ölçülmesi aşamasında da destek veriyoruz. Çünkü, eğitim sonrasında elde edilen gelirlerin, eğitim maliyetlerinin üzerinde olması gerektiğine inanıyoruz.

Takım üyeleri arasındaki iletişim bozukluklarının çözüldüğü, potansiyelini fark etmiş ve etkin olarak kullanabilen çalışanların var olduğu, herkesin zevkle çalıştığı, yetenek yönetimi konusunda güçlü adımlar atılan, müşteri memnuniyetinin ve satışlarınızın artıp insan kaynağına bağlı maliyetlerinizin büyük ölçüde düştüğü bir şirkette çalıştığınızı hayal edin. Eğer gülümsüyorsanız size dokunabildik demektir. Çünkü size tam olarak bunu vaat ediyoruz.

ANAHTAR Eğitim’in en belirgin farklılığı, birlikte çalıştığı kurumların biyoritmlerine uygun programları tasarlayabilmesidir.

Planlanan programlar “uygulama” ağırlıklı olarak tasarlanmakta, Viola Spolin ve Augusto Boal gibi liderlerin yaratıcı drama teknikleri ile bezenmektedir.

IMG_Femme_20201216_130934_processed.jpg
IMG_Femme_20201216_124319_processed.jpg

Metodoloji; Daniel Goleman’ın “Duygusal ve Sosyal Zekâ Teorisi” ile Albert Ellis’in “Düşünsel Duygulanımcı Davranış Teknikleri” John Kabat-Zinn’in “Bilinçli Farkındalık” yaklaşımı ve Martin Seligman’ın “Öğrenilmiş İyimserlik Teorisi” üzerine inşa edilmektedir.

Eğitim Süreci:

Kurumsal eğitim faaliyetleri, ihtiyaçların belirlenmesinden başlayıp eğitim sonuçlarının ölçülmesine kadar uzanan bir süreçtir. Her aşamasının çok iyi planlanarak uygulanması ve sonuçlandırılması önemlidir. Kurumlar bu süreci, kendi iç yapıları ile ya da eğitim şirketleri ile birlikte yürütmektedirler. Sözün özü eğitim süreci bir proje yaklaşımı ile ele alınmalı, şirket eğitim / İK departmanı ve eğitim şirketi yetkililerinin koordineli çalışması sonucunda planlanmalı ve sonuçlandırılmalıdır.

 

Paket Programlar:

Günümüzde şirket ve kurumların bir çoğunun kurumsal yapıları oturmuştur. Dolayısıyla kurumlar, kendilerine özgü eğitimler talep edip ve planlanmaktadırlar. Hatta aynı kurum içerisindeki farklı departmanların bile, farklı içerikler ile aynı konuda eğitimlere ihtiyaç duydukları görülmektedir. Kuruma ve aslında katılımcıya özel eğitim içeriklerinin oluşturulması da ilgili departman yöneticileri, şirketin eğitim departmanı ve eğitim şirketi yetkililerinin koordineli çalışması sonucunda planlanmalı ve şekillendirilmelidir.

 

Yetişkin öğrenmesi:

Eğitimlerde temel amaç öğrenmenin sağlanmasıdır. Öğrenme yetişkinlere yönelik yapıldığına göre “yetişkinler nasıl öğrenir?” sorusuna cevap aramak gerekir.

 

Yetişkinler;

  • Neden öğrendiklerini bilmek isterler.

  • Konuyla ilgili tecrübeleri vardır.

  • Yeni öğrendikleri bilgi ve becerilerini uygulamak isterler.

  • İç ve dış faktörlerle motive olurlar.

  • Yapacakları eğitim çalışmasının uygulamalı eğlenceli, interaktif olmasını tercih ederler.

Bunları sağlayabilmek adına eğitim çalışmalarında;

  • Yaratıcı Drama ve Role Play Çalışmaları,

  • Film, Örnek Olay çalışmaları,

  • Beyin Fırtınası ve Soru Sorma Tekniği kullanılabilir.

 

Sürdürülebilir Programlar olması:

Günümüzde, eğitim programlarında kazandırılan davranışların sürdürülebilir, uygulanabilir olması ve katılımcıların kişiye özel bir takım sonuçlara ulaşması istenmekte ve beklenmektedir.

bottom of page