top of page

En Çok Talep Edilen Eğitimler

IMG_Femme_20201216_130728_processed.jpg

Duygusal ve Sosyal Zeka

 • İş Hayatında Duygusal Zeka

 • İş Hayatında Sosyal Zeka 

 • Bilinçli-Farkındalık Temelli Duygusal Zekâ Programı

 • Duygusal Çeviklik

 • Duygusal Dayanıklılık (Resilience)

 • Duygularla Dost Olmak

 • Aynadaki Ben

 • İş Hayatında Verimlilik ve Motivasyon

 • İlişkilerde Ustalık

 • Kurumların Duygusal ve Sosyal Zekası

 

Yönetim Becerileri

 • Ahenk Yaratan Lider Atölyesi

 • Çanakkale’de Liderlik Atölyesi

 • Savaş Prensipleri ile Yönetim Atölyesi

 • Sun Tzu Savaş Sanatı ile Yönetim

 • Yöneticinin Bir Günü Atölyesi

 

Takım Çalışması ve İşbirliği

 • Birlikten Kuvvet Doğar Açık Alan Çalışması Atölyesi

 • Takım Çalışması ve İşbirliği İletişimi Yaratıcı Drama Atölyesi

 • Ekip Kurma

 • Ekip Yönetme 

IMG_Femme_20201216_130751_processed.jpg

Şirketlerde Eğitim

 • Eğitimlerin Planlanması ve Sonuçların Ölçülmesi

 • Şirket Eğitimlerinde Yaratıcı Drama'nın Kullanılması

 • Eğiticinin Eğitimi

 • Sunum Becerileri

Diğer Konular

 • Etkin Toplantı Yönetimi

 • Etkin İletişim 

 • Yazılı İletişim 

 • Müzakere Becerileri 

 • Zamanı Etkin Yönetmek 

 • Geri Bildirim Becerileri 

 • Zor Durum ve Zor İnsanlarla Başa Çıkma

 • Problem Çözme ve Karar Verme 

 • Çatışma Yönetimi

 • Yaratıcı Düşünme

 • İş Hayatında Çatışma Yönetimi

 • İş Hayatında Stres Yönetimi

 • İş Hayatında Öz Motivasyon

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • İş Yerinde Sessiz Çığlık “Mobbing'e Karşı Alınacak Zihinsel Önlemler"

 • İş Hayatında Kuşaklar Arası İletişim

 • İş Hayatında Odaklanma

 • İş Hayatında Sadelik

 • İş Hayatında Pozitif Yönetim

 • İş Hayatında Güvenli Davranış

Okullarda Duygusal ve Sosyal Zeka Projesi

         

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen bize not bırakın

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

bottom of page