top of page
Screenshot 2019-01-11 13.52.45.png

Yetenek Yönetimi Sistemi

Harrison Assessments Yetenek Yönetimi Sistemi,

Dünya üzerinde 50 ülkede çalışan ve danışmanlık ofisleri bulunan, 3 milyon + Kullanıcının dahil olduğu, 40 + fazla dilde hizmet veren, 6500 + İş Başarı Formülü içeren 30 yıllık araştırma ve geliştirmenin ürünü online bir yetenek yönetimi sistemi aracıdır. Sistem, kişilik tarzlarını değil, performansı etkileyen, 175 özellik değerlendirmektedir.

Harrison Assessments Yetenek Yönetimi Sistemi (HAYYS) Nedir?

Harrison Assessments Raporları

Özellikler ve Tanımlar       

Bu rapor bireyin puanlarına genel bir bakış sunar ve genellikle koçlar veya işe alım uzmanları tarafından Ana Grafiği ve Paradoks Grafiğini daha net bir şekilde anlayabilmek için kullanılır.

Raporda bireyin özellikleri ve tercihleri şu kategorilere göre sıralanmaktadır: Temel Özellikler, Çalışma Ortamı Tercihleri, Görev Tercihleri, İlgi Alanları, İş Fonksiyonları, Bağlılık ve Kalıcılık Faktörleri ve Davranışsal Yetkinlikler.

İş Başarı Analizi

Bu rapor, bireyin belirli bir işe yönelik davranışsal başarı faktörlerini ölçmektedir. Spesifik gelişim ihtiyaçlarını hedef alırken çalışanların güçlü yanlarını belirleyerek zamandan ve paradan tasarruf edilmesini sağlar. Kolay anlaşılır grafik ve açıklamalar içermektedir. Davranış kriterleri tamamen özelleştirilebilir.

Uygunluk Mülakat Rehberi                                                     Bu rapor, hedef odaklı mülakatlar oluşturmayı ve uygulamayı kolaylaştıran araçlar sunar. Mülakatın işe özgü gerekliliklere odaklanmasını sağlar. Bu yaklaşımın iş başarısını hedef odaklı olmayan mülakatlara oranla iki kat daha başarılı bir şekilde öngördüğü kanıtlanmıştır.

Bağlılık ve Kalıcılık Analizi

Bu rapor, bir çalışanın veya işe alınması düşünülen bir kişinin bağlılığını artırmaya yardımcı olacak kolay anlaşılır grafikler ve açıklamalar sunarak yöneticilere yardımcı olur. Yöneticinin, çalışanın işe ilişkin beklentilerini tam olarak anlamasına yardımcı olur. Karşılıklı beklentileri karşılamak için çalışanların yönetim ile ne şekilde iş birliği yapmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olur.

Bu rapor işverenlerin, personel bağlılığını ve kalıcılığını sağlayarak maliyetlerden tasarruf etmesini ve kar elde etmesini sağlar

Yönetme, Geliştirme ve Kalıcılık Sağlama 

Bu rapor yöneticilerin, bir çalışanın performansı, motivasyonu ve muhtemel kalıcılığını artırmaya yönelik bir kavrayışa sahip olmasını sağlar. Bir bireyin güçlü yanlarını en iyi şekilde kullanmaya odaklanır ve yöneticileri potansiyel performans sorunları konusunda uyarır.

Paradoks Grafiği ve Açıklamalar        

Bu rapor yöneticiler ve uzmanlara, personel verimliliği, bağlılığı ve kalıcılığını ciddi oranda etkileyen tutum ve davranışlarına ilişkin kişisel bir kavrayış sunar.

Özet ve Anahtar Kelimeler        

Bu, bireye davranışlarına ilişkin en önemli konuların hızlı ve kolay anlaşılır bir özetini sunan, isteğe bağlı tamamlayıcı bir rapordur.

Ana Grafik ve Açıklamaları        

Bu rapor, işe alım ve personel gelişimi ile ilgilenen ileri seviye kullanıcılar için tavsiye edilmektedir. Aday ve personel davranışlarını kapsamlı bir şekilde anlamaya yardımcı olan grafik bir sunuma sahiptir. En önemli 36 özelliği grafiklerle sunarak paradoks davranışlar ve özelliklerin kombinasyonuna ışık tutar. Özellikler ve Tanımlar Raporu için bir rehber niteliğinde olup 175 özelliğin kolayca anlaşılmasını sağlar.

İK sektöründeki en gelişmiş davranış değerlendirmesini sunarak çalışanların en iyi seçimleri yapmasını sağlar.

Pozisyona Yönelik Gelişim         

Bu rapor, personelin performansını artıracak kilit davranışları hedefleyen bir personel gelişim planı sunar.

Davranışsal Yetkinliğe Yönelik Gelişim      

Spesifik bir kişinin spesifik bir yetkinliğe ilişkin performansını en çok artıracak iki özelliğin her biri için gelişim planı sunar.

En Güçlü Yönleriniz  

Bu rapor bireylerin güçlü yanlarını tam olarak anlamalarını sağlayarak bu yetenekleri kariyerlerini ilerletmekte kullanmalarına izin verir.

Mevcut güçlü yanlar ve gizli engeller arasındaki farkları ortaya koyan özellik kombinasyonlarının kapsamlı analizine dayalıdır.

Kariyer Seçenekleri  

Bu rapor, bireyin son derece uygun ve tatmin edici bir kariyer alanı bulma veya geçiş yapma sürecine rehberlik eder. 650’den fazla meslekten oluşan geniş bir listeden kişinin en çok keyif alacağı kariyer alanlarını tespit eder. İş performansına ilişkin kapsamlı araştırmalara dayanarak uygunluk düzeyini ve başarı olasılığını belirler. Her bir kariyer alanının açıklamasının yanı sıra bu kariyere ilişkin eğitim gerekliliklerini de sunar. Bu son derece gelişmiş teknolojinin bireylerin yaşamlarında bir dönüşüm yarattığı sık sık bildirilmektedir.

Kariyer Gelişimi        

Bu rapor, bireylerin daha tatmin edici ve başarılı bir kariyer elde etmesine yardımcı olur. Rapor, kariyer gelişimi için gerekli olan ve bireyin kişiliği ve tercihlerine dayalı temel bilgileri sunar.

Kariyer Memnuniyet Analizi     

Bu rapor, bireylerin belirli bir kariyerden neden hoşlanacaklarını ve/veya hoşlanmayacaklarını anlamalarına olanak verir. Bireyin kişiliğini ve tercihlerini, belirli bir kariyerde başarıyı desteklediği veya engellediği kanıtlanmış olan faktörlerle karşılaştırır.

Kolay anlaşılır grafikler ve kariyer tanımlarını da içeren açıklamalar sunar. Kariyer başarısına ilişkin kapsamlı araştırmalara dayanmaktadır.

Özelliğe göre Gelişim        

Bu rapor çalışanlara, belirli bir süre pratik egzersizlerle arzu edilen davranışa odaklanan bir kişisel gelişim planı sunar.

Yöneticilere ve koçlara, her bir çalışanın iş başarı davranışı oluşturmasına yardımcı olacak fikirler sunar.

Özel Davranışsal Yetkinlikler    

Aşağıda yetkinlik kitaplıklarına genel bir bakış sunulmaktadır. Ayrıca her biri için detaylı rapor almak mümkündür.

 • Liderlik Yetkinlikleri

 • İşbirliği ve Ekip Yetkinlikleri

 • Duygusal Zeka Yetkinlikleri - Bilgi için

 • VUCA Yetkinlikleri

 • Uzaktan İletişim

 • Uzaktan Liderlik

Screenshot 2021-03-28 23.23.08.png

Davranışsal Yetkinlik Analizi     

Aşağıdaki Bireysel yetkinlik Raporları, bireyin yetkinlik seviyesine etki eden tutum ve davranışlarına ilişkin detaylı bir analiz sunmaktadır.

 • Koçluk 

 • Kurallara İhtiyaç Duymayan

 • Etkili Uygulatma 

 • Özerkliği Yönetebilen

 • Çatışmayı Yönetebilen

 • Yenilikçi

 • Kişilerarası Etkileşim Becerileri 

 • Muhakeme (stratejik)

 • Organizasyonel Uyum 

 • İnsan Odaklı 

 • Yönlendiren

 • Düzeltilmeye Açık

 • Kendi İşinde Çalışan 

 • Kaçamak Davranışlara Tolerans

 

Grup Raporları

 

Grup Tarama Raporu        

Grup Tarama Raporu, araştırma amacıyla geliştirilmiş ileri seviye bir rapordur. Seçilmiş bir grup ve seçilmiş iş veya davranışsal yetkinlik için her bir bireyin her bir iş gerekliliğine ilişkin puanını gösterir. Uygunluk faktörlerini ve isteğe bağlı olarak işe ilişkin mesleki uygunluk faktörlerini içerir.

Bu rapor, bir grup çalışanın özelliklerinin performansları ile ilişkisini analiz etme imkanı sunar. Performans puanlarının girilmesini gerektirir ve her bir özelliğin performansla ilişkisini gösterir.

Ekip Paradoks Grafiği       

Bu ileri seviye grafik rapor uzman ekip fasilitatörleri için tasarlanmıştır. Fasilitatörün etkin bir ekip kurma aşaması oluşturması için gerekli temel bilgileri edinmesini sağlar.

Ekip üyelerinin, on iki Harrison paradoksunun her biri için çizilmiş olan değerlendirme sonuçlarını gösterir. Her bir bireyin puanı bir harf ile ifade edilerek, istendiği takdirde bireylerin kimliklerinin gizli kalabilmesi sağlanmıştır. Yönetici ile ilişkilere ışık tutmak için yöneticinin puanları farklı bir renk ile vurgulanabilir. Renk vurgusu alt gruplar arasındaki ilişkiler hakkında fikir sahibi olmak için de kullanılabilir.

Özellikler Raporu     

Bu rapora İş veya Davranışsal Yetkinlikler ekleyebilirsiniz.

Bu rapor, bir gruptaki bireylerin her bir Harrison özelliğine ilişkin puanlarını analiz etmeye olanak verir ve kurum kültürü ve ekip davranışlarına ışık tutar. Gruptaki tüm bireylerin ismini ve tüm özellikler için puanlarını listeler. Ayrıca her bir özellik için grubun ortalama puanını da içerir.

Performans puanları girildiğinde, her bir özelliğin performansla karşılıklı ilişkisini göstererek özelliklerin performansla ilişkisini analiz etme olanağı sunar. Bir iş veya davranışsal yetkinlik seçilmişse, bu iş veya davranışsal yetkinliğe ilişkin puanları da gösterir.

Takım Ana Grafiği     

Bu rapor ekip davranışları hakkında bilgi sağlar. Bir grubun Ana Grafikteki müşterek ortalama puanlarını gösterir. Ekibin davranışlarını anlamaya yardımcı olan grafik bir sunuma sahiptir. En önemli 36 özelliği grafiklerle sunarak paradoks davranışlar ve özellik kombinasyonlarına ışık tutar.

Takım Bağlılık ve Kalıcılık Analizi       

Bu rapor, bir grup veya kurumun bağlılık veya kalıcılık faktörlerini analiz etmek için tasarlanmış bir rapordur. Personel beklentileri ve bunlara ilişkin davranışlar konusunda derinlemesine bir kavrayış sunar.

Ekibin sekiz alandaki beklentileri ve bunlara ilişkin davranışları analiz eden grafikler ve açıklamalar sunar: Gelişim Fırsatları, Takdir, Ücret, İletişim, Otorite, Kişisel, Sosyal ve iş-yaşam dengesi. Grubun ortalama puanlarının yanı sıra her bir faktöre ilişkin dağılım grafiklerini de göstermektedir.

ha (2).png
Ayrıntılı bilgi almak için lütfen bize not bırakın

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

bottom of page