top of page

Paradoks Teknolojisi

Güncelleme tarihi: 2 Mar 2022

Harrion Assessments Yetenek Yönetimi Sistemi (HAYYS)’nin en önemli güçlerinden biri Dan Harrison tarafından geliştirilen “Paradoks Teknolojisi”dir. Paradoks Teknolojisi, bireysel ve grup için Paradoks Grafiği ve Açıklamalarının üretilebilmesini sağlar.


Paradoks, karşıt gibi görünen fakat aslında her ikisi de doğru olan iki fikirden oluşur. Örneğin, “Az çoktur” ifadesi çelişkili gibi görünse de pek çok kişi bazen daha az sözcükle daha etkin iletişim kurduğu bir durum yaşamıştır. Bu rapor, birbirine zıt gibi görünen ancak aslında sinerjik bir şekilde birbirini tamamlayan 12 çift paradoksal özelliğe odaklanmaktadır. Sistemde ve paradoks grafiğinde yer alan kavramların her biri ayrı ayrı tanımlanmıştır. Bir paradoksta yer alan her iki özellik de güçlü olduğunda gerçek bir güçlü yön ortaya çıkar. Örneğin, açık sözlülük ve diplomatik lisan birleştiğinde, kişinin mesajını karşı tarafa aktarma olasılığı artar. Bireysel Paradokslar dengeli ve dengesiz durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireysel raporlardaki bir başka durum ise paradokslarda görülen “savrulma” halidir. Bu durumları örnekler üzerinden görebiliriz.

Dengeli Paradoks Örneği

12 Paradokstan biri olan Kavrayışlı Merak, yandaki gibi olduğunu varsayalım. Bunu, paradoksal güçlü yönlerinizden biri olarak değerlendirebiliriz. Şu anlama gelir: "Farklı bakış açılarını inceleme ve sonuç çıkarma eğilimi". Soldaki grafiğinize bakın. Kesin/Emin şu anlama gelir: "Kendi fikirlerine/görüşlerine güvenme eğilimi". Farklı Görüşlere Açık şu anlama gelir: "Birçok farklı görüşü değerlendirme eğilimi".

Kırmızı nokta, paradokstaki iki puanınızın kesişme noktasına işaret eder. Kırmızı noktanın etrafındaki taralı mavi alan tipik davranış aralığınızı gösterir. Yukarıdaki örnekte, her iki özelliğinizin de güçlü olması Dengeli Çok Yönlülük olarak adlandırılır. Bu, gerektiğinde özelliklerden birine veya her ikisine kolayca erişebileceğiniz anlamına gelir.


Dengesiz Paradoks Örneğiniz

Bir kişinin on iki paradoksun her birinde dengede olması son derece nadir bir durumdur. Genellikle birden fazla dengesiz paradoks söz konusudur. Aşağıda bu konuda iki örnek yer almaktadır. Özelliklerden biri diğerinden önemli ölçüde daha güçlü olduğunda, paradoks dengesiz olarak değerlendirilir. Bu durumda olan kişi, zayıf olan özellik daha etkin veya uygun bir seçenek olsa da güçlü olan özelliğe dayanarak hareket etme eğiliminde olur. Bunun sonucunda, güçlü yön olarak görülen özellik bir engele dönüşür.


Koçluk Zihin Yapısı sizin için potansiyel bir engel teşkil eder. Şu anlama gelir: "Sıcakkanlı, empatik olma ve diğer kişileri sorumlu tutma eğilimi". Kuralları Uygulatma şu anlama gelir: "Gerekli kurallara uyulması konusunda ısrarcı olma eğilimi". Sıcakkanlılık / Empati şu anlama gelir: "Diğer kişilere karşı yakınlık hissi ve olumlu duyguları ifade etme eğilimi".

İhtiyatlı Esneklik, sizin için potansiyel bir engel teşkil edebilir. Şu anlama gelir: "Ortaya çıkan sorunlar konusunda ihtiyatlı ve aynı zamanda iyimser olma eğilimi". İyimser şu anlama gelir: "Geleceğin olumlu olacağına inanma eğilimi". Olası Sorunları Analiz Eden şu anlama gelir: «Bir plan veya stratejiye ilişkin olası zorlukları detaylı bir şekilde inceleme eğilimi".

Bütün paradokslarda olduğu gibi yukarıdaki iki örnekte de davranış değerleri rakamsal olarak gösterilmektedir. Kırmızı nokta, paradokstaki iki puanınızın kesişme noktasına işaret eder. Kırmızı noktanın etrafındaki taralı mavi alan tipik davranış aralığını gösterir. Paradoks ile ilgili değerlendirme küçük kırmızı noktanın bulunduğu yerdeki grafik rengine uygun olarak en üstteki şekilde belirtilen anlamlara uygun olarak gelişim durumu yorumlanabilmektedir.


“Savrulma Davranışı” ne anlama gelir?

HAYYS Paradoks Teorisi’ne göre, dengesiz bir paradoksta stres altında olduğumuzda normal davranışımızın aksi yönüne doğru ‘savrulabiliriz’.

Örneğin,

Yukarıdaki "İhtiyatlı Esneklik" paradoksundaki gibi iyimserliği olası sorunları analiz etmeye tercih ettiğimizde diğer kişilerin bundan faydalandığı hissine kapılabiliriz. İyimserliğe gereğinden fazla önem verdiğimiz için duygusal davranır ve kuşkucuya doğru savruluruz. Savrulma potansiyeli, gri hortuma benzer sembol ile gösterilmektedir. Burada görülen sembol, savrulmanın kişinin içinde yaşanan ve pasif bir davranış eğilimi olarak değerlendirilir.

Bir başka örnekte "Koçluk Zihin Yapısı" paradoksundaki gibi Sıcakkanlılık/Empatiyi, Kurallara Uygulatmaya tercih ettiğimizde diğer kişilerin bundan faydalandığı hissine kapılabiliriz. Sıcakkanlılık/Empatiye gereğinden fazla önem verdiğimiz için duygusal davranır ve Sert/Kırıcıya doğru savruluruz. Savrulma potansiyeli, bordo hortuma benzer sembol ile gösterilmektedir. Burada görülen sembol, savrulmanın kişinin dıştan görülecek şekilde yaşanan ve saldırgan bir davranış eğilimi olarak değerlendirilir.

Savrulmalar, gelişim konusunda düşük sayısal değere sahip olan davranış eğilimlerini geliştirme doğrultusunda çaba gösterilmesini gerektirir.


Takım Paradoksu

Takım Paradoks raporu, 12 paradokstan her biri için tüm takım üyelerinin puanlarını tek bir sayfada görmenizi sağlar. Raporda takımın paradoksa ilişkin ortalama başarı seviyesi belirtilir. Her özelliğe ilişkin grup ortalaması, özellik adının yanında yer alan çubukta görünür. Her bir çubuk, o özellik için gerekli olan ortalama gelişim ihtiyacına göre renklendirilir.

Her takım üyesinin puanı, yandaki örnekte olduğu gibi grafikte daire içinde bir harf ile gösterilir. Birden fazla takım üyesi aynı puana sahipse, dairede birden fazla harf olacaktır. Büyük veya küçük harf kullanımı ile daha fazla bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Örneğin, takım liderini büyük harf ile, takım üyelerini küçük harf ile gösterebilirsiniz. Veya teknik bir grup için büyük harf ve bir satış grubu için küçük harf kullanabilirsiniz. Bu, iki grup arasındaki etkileşimleri geliştirmek için önemli bilgiler sağlar.

Her grafiğin altındaki Dağılım tablosu, her bir paradoks çeyreği içindeki takım üyelerinin yüzdesini ve toplam sayısını gösterir. Bu, takım dinamiklerini daha iyi anlamak için faydalı bir özet olabilir.

Bu raporun son sayfasında yer alan tabloda takım üyelerini temsil eden harfler gösterilmektedir.

Grafiğin arka plan renkleri, takım üyelerinin puanlarının anlamını anlamanıza yardımcı olur. Koyu yeşil

alanda yer alan puanlar, ideal puan kombinasyonu anlamına gelir. Sol taraftaki açıklamalarda yer alan diğer renkler, ihtiyaç duyulan gelişim seviyesini gösterir.

Bireysel paradokslarda olduğu gibi yukarıdaki örnekte de davranış değerleri rakamsal olarak gösterilmektedir. Kişileri belirten harflerin bulunduğu yerdeki grafik rengine uygun olarak en üstteki şekilde belirtilen anlamlara uygun olarak gelişim durumu yorumlanabilmekte ve takımın gelişimi ile ilgili planlar oluşturulabilmektedir.


KAYNAK:

Harrison Assessments Yetenek Yönetimi Sistemi Paradoks Grafiği

50 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page