top of page

Harrison Assessments Yetenek Yönetim Sisteminin Havacılık Sektöründe Kullanılması

Güncelleme tarihi: 4 May 2023

1. Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongre’sinde (HUP) Poster bildiri olarak sunulmuştur. (7-8 aralık 2019) Ayça Mumkule Erşipal & Eray Beceren

 1. Amaç: Kokpit, kabin ve hava trafik kontrolörü personelinin seçimi ile kariyer gelişiminin yanı sıra, uçuş emniyeti konusunda kalıcı, sürdürülebilir ve etkili bir yetenek yönetimi sisteminin oluşturulup kullanılması.

 2. Yöntem: Elektronik ortamda uygulanan ve sonuçları 175 davranış eğilimi ve 6500+ iş başarı formülü üzerinden değerlendirilen “Harrison Assessments” Yetenek Yönetimi sisteminin kullanılması.

 3. Bulgular: Elektronik ortamda alınan verilerin bireysel ve ekip olarak değerlendirilmesiyle etkin sonuçlar çıkarılması mümkündür.

 4. Sonuç:

Harrison Assessments Yetenek Yönetimi Sistemi.

HAYYS, Psikoloji ve Matematik Uzmanı Dan Harrison tarafından geliştirilen bir yetenek yönetimi sistemidir. Sistem, yaklaşık 30 dakikada online olarak tamamlanabilen, 175 özelliği değerlendirerek 30’a yakın bireysel ve grup raporları sunabilen bir sistemdir. Sistem, dünya üzerinde 50’den fazla ülkede kullanılmakta olup 3 milyondan fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. Analizi 49 dilde (Türkçe dahil) doldurulabilmekte ve 27 dilde (Türkçe dahil) rapor alınabilmektedir. Sistem içerisinde 6500’den fazla “İş Başarı Formülü” yer almaktadır.


HAYYS, en iyi üniversiteler, Fortune 100 ve Fortune 500 şirketleri tarafından kullanılmaktadır. Eşsiz Paradox Theory® ve Enjoyment-Performance Theory®'ye dayanmaktadır. Kapsamlı çalışmalar, iş başarısını tahmin etmede% 85-90 doğruluk göstermiştir.


HAYYS, şu özelliklere sahip tek değerlendirme yöntemidir: Kişilik, ilgi alanları, çalışma ortamı tercihleri ve görev tercihleri dahil olmak üzere eksiksiz bir davranışsal değerlendirme yelpazesi kullanır. Cevapların gerçekliğinin son derece güvenilir bir şekilde doğrulanmasını sağlayan teknolojik bir tutarlılık detektörü kullanır. Profesyonel yorumlama olmadan etkili bir şekilde uygulanabilir. Kişiliğin inceliklerini ve karmaşıklıklarını deşifre etmek için paradoksun gücünü kullanır. Belirli iş gereksinimlerine tam özelleştirme sunar. Farklı pozisyon türleri için eksiksiz bir başarı özellikleri araştırma veri tabanı sunar. Gerçek iş performansıyla uygun maliyetli yüksek korelasyon sağlar.

Sistemin en önemli teorilerinden Performans Memnuniyet Teorisi, bir kişinin bir işte o işin gerektirdiği görevlerden hoşlanırsa, pozisyonla ilgili çıkarları varsa ve işyeri ortamına uygun çalışma ortamı tercihlerine sahipse daha etkin performans göstereceğini belirtir. HAYYS’in küresel araştırması, bir işin bu çeşitli yönlerinden zevk almanın iyi performansla yüksek oranda ilişkili olduğunu göstermektedir.


Sistemin kullanılması ile Pilotlar için;

 1. Eğitmen pilotların seçimi ve eğitimi için “Yetişkin Eğitimleri Eğitmeni” raporunun almak ve değerlendirmek,

 2. Kaptanlık terfii için raporlar alınmak ve değerlendirilmek,

 3. Kaptanlık adayları için “Liderlik Raporu” almak ve gelişim planı oluşturmak.

Uçuş Emniyet için;

 1. Stres faktörlerini belirlemek ve stres altındaki davranış savrulmalarını tespit ederek önlem almak,

 2. “Peer Support” konusunda supporter’ların seçimi ve eğitimi için oluşturulacak “Supporter” iş kriterlerine uygun olarak rapor almak ve değerlendirmek.

Kabin Ekibi için;

 1. Kabin ekibi eğitmenlerinin seçimi ve eğitimi için “Yetişkin Eğitimleri Eğitmeni” raporu almak ve değerlendirmek,

 2. Kabin Amiri terfii için rapor almak ve değerlendirilmek,

 3. Kabin Amiri adayları için “Liderlik Raporu” almak seçim ve gelişim planı oluşturmak.

Hava Trafik Kontrolörleri için;

 1. Personel seçimi ve gelişim planlamalarını oluşturmak,

 2. Stres faktörlerini belirlemek ve stres altındaki davranış savrulmalarını tespit ederek önlem almak,

 3. Karar alma ve stresi yönetme savrulmalarını kontrol altında tutmak.

Yöneticilere ekipleri ile ilgili;

 1. Yönetme, Geliştirme ve Kalıcılık Sağlama Raporu

 2. Bağlılık ve Kalıcılık Raporu

 3. Grup raporları

İhtiyaç olan durumlarda çalışanlar ve yöneticiler için;

 1. “Duygusal Zekâ Raporu”

 2. “Liderlik Raporu”

 3. “İşbirliği ve Ekip Raporu”

 4. “VUCA Raporu” ve

 5. “Özel Davranışsal Yetkinlikler Raporu” alınması, eğitim ve gelişimleri için katkı sağlayacaktır.

Raporların tamamı CRM eğitimleri için de katkı sağlayacaktır.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page