top of page

Amman Bermuda Şeytan Üçgenine Dikkat ?!? (Paradoks Teknolojisi ile)

Harrion Assessments Yetenek Yönetimi Sistemi (HAYYS)’nin en önemli güçlerinden biri Dan Harrison tarafından geliştirilen “Paradoks Teknolojisi”dir. Paradoks Teknolojisi, bireysel ve grup için Paradoks Grafiği ve Açıklamalarının üretilebilmesini sağlar.

Paradoks, karşıt gibi görünen fakat aslında her ikisi de doğru olan iki fikirden oluşur. Örneğin, “Az çoktur” ifadesi çelişkili gibi görünse de pek çok kişi bazen daha az sözcükle daha etkin iletişim kurduğu bir durum yaşamıştır. Bu rapor, birbirine zıt gibi görünen ancak aslında sinerjik bir şekilde birbirini tamamlayan 12 çift paradoksal özelliğe odaklanmaktadır. Sistemde ve paradoks grafiğinde yer alan kavramların her biri ayrı ayrı tanımlanmıştır. Bir paradoksta yer alan her iki özellik de güçlü olduğunda gerçek bir güçlü yön ortaya çıkar. Örneğin, açık sözlülük ve diplomatik lisan birleştiğinde, kişinin mesajını karşı tarafa aktarma olasılığı artar. Bireysel Paradokslar dengeli ve dengesiz durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireysel raporlardaki bir başka durum ise paradokslarda görülen “savrulma” halidir. Detaylı Bilgi için..


Söz konusu 12 çift paradoksal özellikler içeren grafikler ayrı ayrı ve birbirilerini tamamlayıcı şekilde bireysel ve ekip açısından değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra paradoksların birkaçının birbirleri ile etkileşimleri de dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

Dan Harrison’a göre “Aslında yöneticinin rolü giderek paradoksu etkili bir şekilde yönetmek haline geliyor.”

Bunu becerebilmenin yolu paradoks teknolojisinin bize sunduğu bilgileri doğru okumak ve değerlendirmekten geçiyor. Bu konuda yaratılmış bazı kısa yollar var. Bunlardan biri “Bermuda Şeytan Üçgeni” diye adlandırılan değerlendirme. Bermuda Şeytan Üçgeni farklı paradokslardaki dengesiz durumların ortaya çıkması durumlarında görülüyor.


Bu dengesiz paradokslar, verimsiz performans yönetimi, çabalarını baltalayan ve düşük performans gösteren takımlar yaratan, kendini yenilgiye uğratan davranışlar sergiler. Bu durum genel olarak şu durumlarda ortaya çıkar. Dikkate alınması gereken paradokslar öncelikle; Kavrayışlı Merak, Koçluk Zihin Yapısı ve Eşitlikçi Zihin Yapısıdır. Bunlardaki sonuçlara göre: Saygılı Açık Sözlülük paradoksu da dikkate alınabilir.


Bu 3 paradoksta yer alan farklı görüşlere, sıcakkanlı/empati ve yardımsever davranış özellikleri yüksek eğilimde (7 üzeri) ise ve ilgili dinamik özellikle denge içinde değilse “Bermuda Şeytan Üçgeni” ortaya çıkar. Bu durum, kişinin özellikle stresli durumlarda; dogmatik, sert/kırıcı ve baskın davranış eğilimleri gösterdiğine işaret eder. Eğer bu durumda bir de "sözünü sakınmayan" eğilimi mevcutsa durum daha da şiddetli olur.


Sanırım bu durumların sonuçları ve etkilerini açıklamaya gerek bile yok. Bunun gibi farklı davranış etkileşimleri, bunların muhtemel sonuçları ve alınacak önlemler, Harrison Assessments Yetenek Yönetimi Sistemi Paradoks Teknolojisi ile bireysel ve ekip boyutunda ortaya konabilmektedir.KAYNAK:

  • Harrison Assessments Yetenek Yönetimi Sistemi Paradoks Grafiği

  • Harrison Assessments Level II Accreditation Course Notları


169 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page