“Kısa Duygusal Zeka Raporu”

Katılan herkes için aşağıda örneği bulunan “Kısa Duygusal Zeka Raporu” gönderilecektir.

"Kısa Duygusal Zeka Raporu”
için kayıt'a tıklayınız

Örnek Rapor

ornek-kisa-duygusal-zeka-page-001.jpg