top of page

Takım Bağlılığı ve Kariyer Memnuniyeti Raporu

Takım Bağlılığı ve Kariyer Memnuniyeti Raporu, bir grup veya kurumun bağlılık veya kalıcılık faktörlerini analiz etmek için tasarlanmış ileri seviye bir rapordur. Personel beklentileri ve bunlara ilişkin davranışlar konusunda derinlemesine bir kavrayış sunar.

Rapor, ekibin sekiz alandaki beklentileri ve bunlara ilişkin davranışları analiz eden grafikler ve açıklamalar sunar:

  • Gelişim Fırsatları,

  • Takdir,

  • Ücret,

  • İletişim,

  • Otorite,

  • Kişisel,

  • Sosyal ve iş-yaşam dengesi.

Grubun ortalama puanlarının yanı sıra her bir faktöre ilişkin dağılım grafiklerini de göstermektedir.

  • Bağlılık ve kalıcılığı artırmaya yönelik politikaları ve prosedürleri etkileyebilecek temel bilgiler sunar

  • Yöneticilere, bağlılık konusunda karşılıklı sorumluluğu teşvik etmek için gerekli bilgileri sağlar

  • İşverenin personel ihtiyaçlarına önem verdiğini gösteren politika ve prosedürleri etkileyecek çalışanları motive eder

Comments


bottom of page