top of page

Şirket Yönetiminde “Sun-Tzu Savaş Sanatı” Stratejileri

Dünya üzerinde yaşam başladığından beri canlılar arasında çatışmalar hep olmuştur. İnsanlık tarihinde ise bu çatışmalar sıklıkla savaş haline dönüşmüştür. Her dönemde barış çabaları hep geniş kitlelerin gündeminde kalmıştır. Savunma sektörü diye masumca ifade ettiğimiz sektör yıllarca en dinamik ve yenilikleri yakından takip eden, yaratan sektör olma özelliğini hep korumuştur. Bugün sizi MÖ yılları götürmeye niyetliyim.

Sun-Tzu’nun M.Ö. 500 yıllarında Çin’de yaşadığı tahmin edilmektedir. Sun-Tzu Çin’in sekiz büyük krallığından biri olan Wu krallığında yaşamıştır. Sun-Tzu, Wu kralının emrinde general olarak görev yapmış ve krallığın zaferler kazanmasına ve topraklarının genişlemesine önemli katkılarda bulunarak ün kazanmıştır.

Sun-Tzu’nun Harp Sanatı adlı eseri, yeryüzünde yazılmış en eski askeri eser diye bilinmektedir. Bu eser Sun-Tzu’nun yaşadığı dönemde ve daha sonraki dönemlerde her zaman önemini korumuştur. Hatta Mao Tzse Tung’un teorilerinin ve Çin ordusunun doktrininin esasını teşkil ettiği de iddia edilmektedir.

Sun-Tzu’nun harp sanatı adlı eserinin batı üle ve orduları ile tanışması ise 1772 yılında Fransızca’ya tercüme edilmesiyle olmuştur. Sonraki yıllarda çeşitli ülke orduları ve askeri okullarda okutulmuş, askeri stratejistlere ilham kaynağı olmuştur.

Sun-Tzu yazılarında moralin, lojistiğin ve istihbaratın önemini kavrayarak vurgulamıştır. O mükemmel bir planlamanın gerekli olduğu ve zaferin muharebeden önce kazanılması gerektiğine inanmıştır. Sun-Tzu, uzun zaman sürelerinde icra edilen harplerin hiçbir devlete kazanç sağlamayacağını iddia etmiştir.

Sun-Tzu’ya göre harpte zafer, harbi başlatma inisiyatifini elde bulunduran, büyük ve küçük birlikleri sevk ve idare edebilecek kabiliyette komutanlara sahip bulunan, bütün birliklerinde ve personelinde üstün morali sağlayabilen, baskını temin edebilen, harbin sevk ve idaresinde politikacıların müdahalesinden uzak kalabilen tarafın olacaktır.

Harpte zekanın, kurnazlığın ve dolaylı stratejilerin egemen olduğuna inanan Sun-Tzu’nun askeri liderlik konusundaki düşünceleri de değerini korumaktır.

Tüm bu bilgi ve stratejiler günümüz iş dünyasına adapte ederek uygulamak mümkündür. Bu düşünceyle, “Sun Tzu Savaş Sanatı”, günümüzde uygulanan “savaş prensipleri” ve yönetim teknikleri ile birlikte düşünülerek aşağıdaki ilkeler iş dünyası için ortaya konabilir. Strateji 1 : Stratejilerin Planlanması ve Liderlik Strateji 2 : Kaynaklar Planlanması ve Rekabet Faaliyetleri Strateji 3 : Rekabet stratejileri Strateji 4 : Konumlanma, hedefler, güçlü ve zayıf yönler Strateji 5 : Zamanlama Strateji 6 : Pazar durumu ve Şartların kontrolu, Strateji 7 : Çatışma yönetimi Strateji 8 : Esneklik ve adaptasyon Strateji 9 : Gözlem ve manevra Strateji 10 : Rekabet ve hataların nedenleri Strateji 11 : Rekabet ve saldırı stratejileri Strateji 12 : Fırsatlar ve karar Strateji 13 : Akıl ve bilgi

331 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page