top of page

HAYYS Davranışsal Yetkinlikler

Harrison Assessments Yetenek Yönetimi Sistemi (HAYSS) "Davranışsal Yetkinlikler" konusunda değerlendirmeler yapmaktadır. Bu yetkinlikler farklı başlıklar altında toplanmaktadır. Bunlar:


Duygusal Zekâ Davranışsal Yetkinlikleri

 • Kendini Tanıma : Hatalarını kabul eder ve diğer kişilerden gelecek geribildirimlere açıktır; kendini kabul eder ve aynı zamanda kendini geliştirmek için yapabilecekleri üzerine düşünür; stres ve baskıyı yönetebilir.

 • İç Motivasyon ve İç Yönetim : Mükemmelliği yakalamak için çabalar; fırsatları değerlendirmek için harekete geçer; zorlu hedeflerin peşinden gitmek için olumlu bir düşünce yapısına sahiptir; hedeflenen sonuçlara odaklanırken değişimlere uyum sağlar.

 • Sosyal Farkındalık ve Hizmet Odaklılık : Diğer kişilerle ilişkileri empati ve şefkate dayalıdır; kendini önde tutma ve yardımseverliği dengeleyerek iki tarafın da kazançlı çıktığı sonuçlar elde etmeyi başarır; herkesin faydasına yönelik katkıda bulunmaktan keyif alır; müşteri ihtiyaçlarını öngörür.

 • İlişkilerde Liderlik : Kişilerin işbirliği becerilerinin ve takım çalışmasının geliştirilmesi için diğer kişileri etkiler, ilham verir ve rehberlik eder; üretkenliği, güveni ve grup sinerjisini artırmak için kişilerarası çatışmaları yönetir.

Liderlik Davranışsal Yetkinlikleri

 • Değişime Açık Dirayetli : Güçlükler, engeller veya aksaklıklar karşısında etkili bir şekilde sebat eder, krizi yönetir ve değişime hızlı bir biçimde uyum sağlar.

 • Etki ve Tesir Etme : Diğer kişileri hedeflerine ulaşmaları için ikna eder, onların işbirliğini talep eder, ilgi alanlarına hitap eder, güven oluşturur ve karşılıklı yarar sağlayacak ve sürdürülebilir anlaşmalara yönelik müzakerelerde bulunur.

 • Harekete Geçirme : Diğer kişileri hedeflerine ulaşmaları için motive eder, ortak bir vizyon ortaya koyar, ekip üyelerinin aktif olmasını sağlar, açık bir şekilde ilişki kurar ve diğer kişilerin başarılı olmasına destek olur.

 • Liderlik Etme : Kurumun misyonunu gerçekleştirmek için sorumluluk alır, net bir şekilde yön gösterir, ekip çalışması ve işbirliğini teşvik eder ve karar verme yetkisini kabul eder.

 • Sonuç Odaklı : İstikrarlı bir şekilde hedeflerine ulaşır, zorlayıcı görevleri kabul eder, fırsatları yakalar, enerjisi ve coşkusu yüksektir.

 • Sorun Çözme : Sorunları saptarken algısı yüksek ve mantıklıdır, sorunların kaynağını veya sebebini bulur ve çözüm adımlarında karşılaşılabilecek potansiyel zorlukları enine boyuna düşünür.

 • Stratejik Düşünme : Fırsatları değerlendirecek etkin stratejiler ve uzun vadeli planlar oluşturur, ortaya çıkabilecek sorun ve riskleri önceden tahmin eder, daha önceki tecrübelerinden yararlanır, sektörel bilgileri araştırır ve doğru bireylerle işbirliği yapar.

 • Yenilikçi : Arzu edilen amaç veya sonuca odaklanırken aynı zamanda süreçleri, verimliliği ve/veya etkinliği geliştirmek için farklı yollar dener.

 • Öğrenme Becerisi : Tecrübeler, başarılar ve hatalardan ders çıkarır ve bu bilgileri yeni durumlar veya sorumluluklara uygular.

 • İletişim Kuran : Net bir şekilde anlaşılmayı teşvik eder, açık ve net fikirler sunar, kaygılara ilişkin fikrini söyler, etkin bir şekilde dinler, zamanında ve faydalı bilgi sunar ve aktarılanların anlaşıldığını teyit etmek için sorumluluk alır.

İşbirliği ve Takım Davranışsal Yetkinlikleri

 • Ortak Niyet : Diğer bakış açılarına ilgi göstererek karşılıklı fayda sağlama ve uzun süreli ilişkiler kurma, geribildirimi olumlu bir şekilde karşılayıp diğer kişileri utandırmadan veya suçlamadan savunmacı olmayan bir şekilde karşılık verme hedefi.

 • Dürüstlük ve Samimiyet : Kendinin farkında olarak ve dürüstçe konuşarak açık bir iletişim sağlama ve diğer kişilerin de böyle davranmasını teşvik etme eğilimi. Bu ayrıca iyi bir dinleyici olmayı ve bireylerin zor konuları ifade edecek kadar güvende hissedeceği bir ortam yaratma çabasını da içerir.

 • Kendini Sorumlu Tutabilme : Seçimlerini ve seçimlerinin sonuçlarını anlama konusunda sorumluluk alma ve ardından bilinçli tercihler yapma eğilimi. Bu, diğer kişileri suçlamak yerine kişinin kendi eylem veya eylemsizliğinin sonuçlarından sorumlu olmasını içermektedir.

 • Kendini Tanıma ve Diğer Kişileri Tanıma : Kendini değerlendirme becerisi, kendini derinlemesine tanımaya kararlı olma ve diğer kişilerin kültür ve koşulları ile kaygılarını, gayelerini ve motivasyonlarını anlama isteği.

 • Müzakere ve Sorun Çözme : İşbirliğine dayalı bir ortamı ve olumlu ilişkileri teşvik eden bir tutum içinde çatışmaları ustalıkla çözme eğilimi. Tüm tarafların menfaatlerini olabildiğince gözeten çözümler bulmayı içerir.

Genel Davranışsal Yetkinlikler

 • Koçluk : Diğer kişilerin gelişimine etkin bir şekilde katkı sağlama eğilimi (birebir etkileşimler)

 • Kurallara İhtiyaç Duymayan : Kurallara fazla ihtiyaç duymadan etkin bir şekilde çalışma eğilimi (yeterli mesleki bilgi olduğu varsayılarak)

 • Etkili Uygulatma : Diğer kişiler kuralları ihlal ettiğinde veya düşük performans gösterdiğinde ustalıkla düzeltme eğilimi

 • Özerkliği Yönetebilen : Yakın denetimden uzak ve önemli ölçüde bağımsız olmak durumunda gerekli motivasyon ve özgüvene sahip olma eğilimi (gerekli mesleki bilgi sahibi olunduğunu göstermeyebilir)

 • Çatışmayı Yönetebilen : Uyuşmazlık veya çatışmalarla ustalıkla yüzleşme eğilimi ve bunlarla başa çıkmak için gerekli olan kişilerarası etkileşim becerileri

 • Yenilikçi : İşleri yapmak için yeni ve daha etkin yollar yaratma eğilimi

 • Kişilerarası Etkileşim Becerileri : Diğer kişilerle başarılı etkileşim için gerekli olan özelliklere sahip olma eğilimi

 • Muhakeme (stratejik) : Uygun bilgileri idrak etme ve etkin bir strateji geliştirmeye ilişkin özelliklere sahip olma eğilimi

 • Müzakereci : Kazançlı bir anlaşma sağlamak için pazarlık yapma eğilimi

 • Organizasyonel Uyum : Diğer kişilerle işbirliği içinde çalışma eğilimi (yeterli mesleki bilgi ve takım uyumu olduğu varsayılarak)

 • İnsan Odaklı : Diğer kişilerle olumlu etkileşim içinde olma eğilimi

 • Yönlendiren : Diğer kişilere net bir şekilde yön gösterme ve rehberlik etme eğilimi

 • Düzeltilmeye Açık : Performansı artırmaya yönelik rehberliği kabul etme eğilimi

 • Kendi İşinde Çalışan : Kendi işinde çalışırken etkin olma eğilimi (işe ilişkin yeterli bilgi sahibi olunduğunu göstermeyebilir)

 • Kaçamak Davranışlara Tolerans : Açık sözlü olmayan veya dolaylı iletişim kuran kişilerle muhatap olma konusunda rahatlık ve sakinlik düzeyi20 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page