top of page

Üniversitelilerin Duygusal Zekâsı (2020-2021)

Pandemi dönemi her alanda online eğitim ve seminerlerin yoğun olarak uygulandığı dönem oldu. Bu dönemde, Anahtar Eğitim olarak üniversitelilere elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Bu destekler esnasında isteyenler için "Harrison Assessments Yetenek Yönetimi Sistemi (HAYYS) Kısa Duygusal Zeka Raporu" aldık. Bazı üniversitelilere aynı sistemin raporları olan "Güçlü Yönler", "Kariyer Tercihleri", "Kariyer Memnuniyet Analizi" raporları ve geri bildirimleri hediye ettik.


HAYYS, online olarak uygulanabilen ve kişilerin davranış tercihlerine odaklanan bir yetenek yönetimi sistemidir. İnsan Kaynakları süreçlerinin her aşamasında destek sağlayan analizler sunmaktadır. Matematik ve Psikoloji (Kişilik teorisi, psikolojik danışmanlık, İnsan Potansiyeli psikolojisi ve organizasyonel psikoloji) konusunda uzman Dan Harrison tarafından geliştirilmiştir. 175 davranış eğiliminin analizine odaklanılan bir yapısı vardır. İnsanların davranışsal tercihlerini değerlendirmektedir. Yapılan bu değerlendirmeden elde edilen bilgiler farklı formatlarla işlenerek bireysel ve grup raporları alınabilmektedir. Bu raporlardan biri de Daniel Goleman'ın "Duygusal Zekâ" yaklaşımını esas alan rapordur.


Haziran 2020 ve Haziran 2021 tarihleri arasında eğitimler esnasında çalışmaya 333 üniversiteli katılmıştır.

HAYYS Duygusal Zekâ Raporu dört alanda değerlendirme yapmaktadır.

  • Kendini Tanıma: Hatalarını kabul eder ve diğer kişilerden gelecek geribildirimlere açıktır; kendini kabul eder ve aynı zamanda kendini geliştirmek için yapabilecekleri üzerine düşünür; stres ve baskıyı yönetebilir. Değerlendirmede 3 davranışsal özellik (farklı görüşlere açık, kendini kabul etme ve kendini geliştirme) dikkate alınmıştır.

  • İç Motivasyon ve İç Yönetim: Mükemmelliği yakalamak için çabalar; fırsatları değerlendirmek için harekete geçer, zorlu hedeflerin peşinden gitmek için olumlu bir düşünce yapısına sahiptir, hedeflenen sonuçlara odaklanırken değişimlere uyum sağlar. Değerlendirmede 5 davranışsal özellik (olası sorunları analiz eden, coşkulu, iyimser, inisiyatif alan, zoru başarma isteği) dikkate alınmıştır.

  • Sosyal Farkındalık ve Hizmet Odaklılık: Diğer kişilerle ilişkileri empati ve şefkate dayalıdır; kendini önde tutma ve yardımseverliği dengeleyerek iki tarafın da kazançlı çıktığı sonuçlar elde etmeyi başarır; herkesin faydasına yönelik katkıda bulunmaktan keyif alır. Değerlendirmede 3 davranışsal özellik (yardımsever, sıcakkanlı / empati, inisiyatif alan) dikkate alınmıştır.

  • İlişkilerde Liderlik: Kişilerin iş birliği becerilerinin ve takım çalışmasının geliştirilmesi için diğer kişileri etkiler, ilham verir ve rehberlik eder; üretkenliği, güveni ve grup sinerjisini artırmak için kişilerarası çatışmaları yönetir. Değerlendirmede 7 davranışsal özellik (etkileme, olası sorunları analiz eden, işbirliğine açık karar verici, işbirliği yapan, etkili uygulatma, işbirliği talep eden, liderlik etme isteği) dikkate alınmıştır.

333 Üniversitelinin bu 4 alandaki dağılımları aşağıdaki gibidir.

Genel olarak; İç Motivasyon ve İç Yönetim ile İlişkilerde Liderlik konuları gelişim alanı olarak ortaya çıkmaktadır.


Örnek Kısa Duygusal Zeka Raporu aşağıdaki gibidir.
72 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page