top of page

"Dirty Dozen" Kavramı


Bu terim 1980’lerin sonu ve 1990’ların başında meydana gelen birçok uçuş kazası ve emniyetsiz durumlar sonrası Gordon Dupont tarafından “Transport Canada” için sıralanmış, bakım hatalarına yol açabilen, kişilerin etkili ve güvenli hareketlerini kısıtlayan 12 insan faktörü tanımlamıştır. Sektörde bu özellikler “Dirty Dozen” olarak bilinir. Sadece uçak bakım personeli için değil, insan hatasının söz konusu olduğu tüm alanlarda geçerli bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir.

Bunlar;

 • İletişim Eksikliği,

 • Rahatlık,

 • Bilgi Eksikliği,

 • Dikkat Dağılması,

 • Ekip Çalışması Eksikliği,

 • Aşırı Yorgunluk,

 • Kaynak Yetersizliği,

 • Baskı,

 • Kararlı Israrcılık (Assertiveness) Eksikliği,

 • Stres-Gerginlik,

 • Farkındalık Eksikliği,

 • Normlar

Commentaires


bottom of page