İç Eğitmenlerin Seçimi

Günümüzde kurumların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla insan kaynakları eğitim birimleri altında ya da kurumsal akademiler bünyesinde iç eğitmenler görevlendirilmektedir. Kurumlar iç eğitmenleri seçme ve yetiştirme konusunda kurumlar titizlikle davranmaktadırlar. Konu ile ilgili kurumlar farklı esaslar ve yaklaşımlar kullanmaktadırlar.


İç eğitmenlerin seçiminde katkısı olacağını değerlendirdiğimiz önemli bir araç “Harrison Assessments Yetenek Yönetimi Sistemi” (HAYYS)’dir. HAYYS, online uygulanan, kişilerin 175 davranış konusundaki eğilimlerine odaklanan ve değerlendiren bir yetenek yönetimi sistemi aracıdır. Bu araçta görevler; temel özellikler, istenen özellikler ve kaçınılması gereken özellikler olarak 3 grupta değerlendirilmektedir. Bunlar her görev için ayrı ayrı belirlenmiştir. İhtiyaç olduğunda kuruma ve göre özel düzenlenebilmekte ya da yeni baştan hazırlanabilmektedir.


Yetişkin Eğitimi Eğitmeni özellikleri şu şekilde oluşturulmuştur.

  • Temel Özellikler: Öğretme, Yardımsever, Topluluk önünde konuşma, İnisiyatif alan, Analitik, Coşkulu

  • İstenen Özellikler: Deneyen, Etkileme, İyimser, Etkili uygulatma, Zoru başarma isteği, Diplomatik lisan, Düzenli, Planlama, Özenli/titiz, Kendini kabul etme, Kendini geliştirme, Sıcakkanlı/empati, Sebatkar/Israrcı, Karar verici, Stresi başarıyla yöneten

  • Kaçınılması Gereken Özellikler: Savunmacı, Sert/kırıcı, Duyarsız, İsyankâr Özerklik, Sözünü sakınmayan, Dogmatik, Aşırı hoşgörülü

Bu konuda yapılan değerlendirme sonucunda her davranış ile ilgili eğilimler ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme çerçevesinde bir gelişim planı oluşturulabilmektedir.17 görüntüleme0 yorum