top of page

Birinci Uluslararası Havacılıkta İnsan Faktörleri Sempozyumu

Güncelleme tarihi: 3 Ara 2021

25-26 mayıs 2021 tarihlerinde; T. C. İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen “Birinci Uluslararası Havacılıkta İnsan Faktörleri Sempozyumu” online platformda uygulanacaktır.


Sempozyuma katılanlardan aşağıdaki linkteki analizi dolduran herkese Anahtar Eğitim işbirliği ile “Kısa Duygusal Zeka” raporu hediye edilecektir.

Ayrıca bu rapor için analizi dolduranlar arasında çekilecek kura sonucunda 3 Havacılık bölümü öğrencisine “Kariyer Memnuniyet Analizi ve 40 dakika online geri bildirim”

Kariyer memnuniyet analizine hak kazanan öğrenciler Sempozyum kapanış konuşmasından önce ilan edilecektir.


Sempozyumda konuşulacak konular içerisinde Anahtar Eğitim tarafından Havacılıkta Kuşaklar konusunda hazırlanan çalışmalar da sunulacaktır. Çalışmalar;

  • 25 Mayıs 2021 (1.gün) 2. oturum konuşmasından sonra: Ayça Mumkule Erşipal - Kokpitte Kuşaklar (BB, X, Y kuşaklarının genel özellikleri, 3 ayrı Havayolundan 204 Pilotun TA Benlik durumları, TA çalışma tarzları istatistikleri, örnek olaylar)

  • 26 Mayıs 2021 (2. Gün) 1. oturum konuşmasından sonra: Eray Beceren - Eğitimde Kuşaklar (BB, X, Y kuşaklarının genel özellikleri, 204 Pilotun Öğrenme Stilleri, Öğretme Stilleri)

  • 26 Mayıs 2021 “Serbest Kürsü” bölümünde Eray Beceren Y Kuşağı Pilot Adaylarının Beklentileri (220 Pilot Adayının Gelişim Beklentileri, Ücret Beklentileri, Yetki Beklentileri, Sosyal Beklentiler, Takdir Edilme Beklentileri, İletişim Beklentileri, Kişisel Beklentiler, İş Yaşam Dengesi Beklentileri istatistikleri)Comentarios


bottom of page